Transport av møbler krever stor forsiktighet, helt fra det går fra oss til det står utpakket på plass.

I østlandsområdet har vi avtale med Leverance AS for tilkjøring. De har egne sjåfører for møbler, og  man kan velge om vi skal stille med en eller to mann på bilen. Av og til er det lønnsomt å stille med eget mannskap og ta imot selv. Tilkjøring står spesifisert i tilbudet fra oss.

Vår transportør tar kontakt i forkant av leveransene for tilkjøring og henting.

Det går også fint å hente hos oss eller ordne egen transport. Hentetidspunkt må avtales i god tid på forhånd, tlf 40005467.

Lager og henteadresse
Kanalgata 1, 3263 Larvik (se kart nedenfor)

Ellers i landet prøver vi å lage så gode og enkle transporter som mulig, og avtale priser i hvert enkelt tilfelle. Vi kjører samfrakt der det er mulig.