Velkommen til Brubakken Homeeikestokk-1_retusj_800px

Vi lager møbler med materialer av god kvalitet og utførelse. Vi håndplukker vårt treverk, og finner det som er riktig for både uttrykk og bruk. Vi har stor fleksibilitet i valg av håndverkere – som gjør at vi kan levere mye av det interiøret du trenger.

Våre snekkere har lang erfaring med å lage møber etter mål – både for enkeltpersoner og for det profesjonelle markedet med bord, innredninger, seksjoner, barer, garderober osv. De lager møbler av høy kvalitet – både i heltre og mdf. Nærhet til kunde og personlig oppfølging gjør oss til en god samarbeidspartner.

_VA06384_path_blur_retusj_800px

Vårt team gjør alt vi kan for at du som kunde får flotte møbler – og blir fornøyd!

Vi lager spesielle overflatebehandlinger som grovbørstet eik, samt avanserte dreiinger og utskjæringer. Vår grovbørstede eik skal ha struktur og egenart, og tåler god bruk – mens designproduktene våre, bordplater og overflater kan ha den glatteste og polerte finish. Vi prøver å tenke på mange detaljer når vi lager hvert enkelt møbel. Alle våre møbler blir laget med følelse for faget, og med kunstnerisk frihet.

For uten vårt eget trevirke har vi også import fra hele verden. Dersom du er ute etter noe spesielt, kan det være at vi finner det!

Litt om treverk

Furu – pinus sylvestris
Furua er utbredt over hele landet og kan bli opptil 40 m høyt. Treet kan bli opp mot 400 år gammelt, og det har bred krone og ofte lang, kvistfri stamme. Det er et nøysomt tre som liker seg på tørr og næringsfattig jord, og det har et velutviklet rotsystem. Dette gjør furua meget sterk i storm. Furu – i tillegg til gran – har vært det treslaget i Norge som har hatt størst økonomisk betydning. Fra gammelt av har det vært vanlig å forlange furuvirke til en rekke formål i forbindelse med byggevirksomhet, kanskje først og fremst til dører, vinduer og innrednings-snekkerier.

Eik – quercus robur og quercus petrea
Eik er et av våre mest verdifulle løvtreslag. Eik omfatter mer enn 200 arter, hvorav 12 vokser i europa. Største mengden av europeisk eik vokser i Frankrike, Tyskland, Østerike, Polen, Tsjekkia og i de baltiske landene. Veden er sterk, varig og har en pen struktur. Strukturen gjør den anvendbar til møbler, parkett, dører, trapper og finer. Virkets holdbarhet gjør den spesielt egnet til skips- og båtbygging, trekonstruksjoner under vann og i kontakt med jord, og videre til fat og tønner.

Bøk – fagus sylvatica
Bøkevedens gode styrkeegenskaper, dens homogenitet, mangel på lukt og smak, impregnerbarhet, gode bearbeidingsegenskaper og høye brennverdi gjør den velegnet til en lang rekke anvendelser. Anvendelsesområdene for bøk er kryssfiner, parkett, verktøy, høvelbenker, dreietre, klesklyper, brensel, leketøy, liggestoler, skolester, børsterygger og geværskaft.
Bøkevirke kan man bruke til vanlig finerproduksjon og videre til finerplater og sammenpressede finerplater – lignoston. Bøk benyttes vanligvis i møbelproduksjon, spesielt til møbler med bøyde emner. I europeisk sammenheng er bøk sammen med eik hovedtreslaget ved parkettproduksjon. Videre kan en bruke bøk til harde sponplater, som skaftevirke og til sportsutstyr og leker. Impregnert virke kan nyttes til jernbanesviller og gruvestolper.

Bjørk – betula pendula og betula pubescens
Lavlandsbjørk (Betula pendula) og dunbjørk (Betula pubescens) har sterkt sammenfallende vedstruktur, og en har ikke sikre anatomiske kjennetegn for å skille de to artene (Kucera 1993). Lavlandsbjørka kan danne ettertraktede former som flammebjørk og valbjørk (masurbjørk). Bjørk av god kvalitet brukes til finer. Flammebjørk er særlig verdifull som møbelvirke. Valbjørk brukes til finere snekkerarbeider, handtak og prydgjenstander. Tidligere ble bjørk brukt en del til ski. Bjørk er videre på grunn av sin hvithet, kløyvefasthet og homogenitet velegnet til dreide emner som f.eks. kuler, trådruller, remskiver, kjegler osv

Ask – fraxinus exelsior
Vedens pene utseende og dens styrkeegenskaper, som er noe bedre enn eikas, samt askens store utbredelse, har vært årsak til at ask fra gammel tid har vært det foretrukne treslag til sportsredskaper, arbeidsredskaper og vognbygging. Askevirke hat vært brukt i stor utstrekning til skipsbygging, spesielt langs kysten på Sørlandet og Vestlandet. Den ble brukt ved bygging av bl.a. småbåter og kystkuttere, hvor ask ble brukt til spanter, ribber og lister. På grunn av stor slitasjestyrke ble askevirke brukt til produksjon av parkett, gulvbord, trapper og dørstokker. Lenge ble askevirke brukt til sportsartikler. Tradisjonelt er virket brukt til finer og møbelproduksjon.

Wenge
Wengè vokser i vest- og sentral Afrika. Treet tilhører de mindre, ca 15 – 18 meter i høyden og med diameter 60cm til èn meter. På grunn av fysiske egenskaper egner Wenge seg til mye forskjellig bruk. Men det kan konstateres at treverket har blitt undervurdert til dekorative formål, og er nå på full fart inn i interør- og møbeltilvirke.

Amerikansk Valnøtt
Treslaget er utbredt i Nord-Amerika, og blir mellom 20-25 meter høyt. Det kan faktisk med høy alder bli helt opp i 45 meter. Stammens omkrets kan bli opp til 1,5 meter, men er oftest mellom 60 til 120 cm. Valnøtt ble brukt til å lage geværskaft av på grunn av dimensjonsstabilitet og en enestående evne til å absorbere rekylkraft. Valnøtt brukes til møbelsnekkeri, dekorativ finèr til alle former for møbler og interiør. Spesielt ettertraktet er treverkt med stor uregelmessighet som gir ekstra liv og struktur.